יפעת כץ - משרד עו"ד פלילי

054-3030588

ביטול כתב אישום בעבירת החזקת סמים לצריכה עצמית

נתפסת כשבחזקתך סמים לצריכה עצמית?

הוגש כנגדך כתב אישום בגין החזקת סם לצריכה עצמית?

חשוב לדעת,

הנחיות היועמ"ש הקיימות - קובעות כי במקרים בהם חשוד נעצר בגין החזקה ושימוש לצריכה עצמית (סמים קלים), כאשר אין לחובתו רישומים פליליים קודמים, אין נסיבות מחמירות והוא הודה במשטרה, בהתקיים נתונים אלה- אין מקום להגשת כתב אישום ולניהול הליך פלילי.

היה והוגש כנגדך כתב אישום, בנסיבות העונות לקריטריונים שנקבעו בהנחיות היועמ"ש, הרי שעורך דין פלילי יוכל לבקש את סגירת התיק הפלילי.

בנסיבות המתאימות, תסכים המדינה לחזרה מכתב האישום תוך אזהרת החשוד.

דוגמא לכך - מדיון בייצוג עו"ד יפעת כץ מיום (1/11/16)

לנאשם יוחסו במקור גם עבירת סמים וגם - עבירה נוספת מסוג שיבוש מהלכי משפט. על אף שמדובר בתיק אשר כלל עבירות נלוות, טענה עו"ד יפעת כץ כי מדובר בכתב אישום שהוגש בניגוד להנחיות היועמ"ש. לאחר מו"מ עם המאשימה, הסכימה לבסוף המדינה לבטל את כתב האישום כולו.

  • הערה : מאמר זה עוסק בביטול כתב אישום בעבירת סמים, טרם כניסת מדיניות "אי ההפללה" לתוקף. מדיניות "אי ההפללה" צפויה להיכנס לתוקף במהלך אפריל 2019. מאמר נוסף בנושא יפורסם בקרוב.

  • האמור במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי

להלן ההחלטה:

חזרה מכתב אישום בעבירות סמים ושיבוש.pdf

יפעת כץ, עו"ד (LL.Mׂׂ) - משרד עו"ד פלילי I שאול המלך 39 (בית הדר דפנה), תל אביב

טל' : 077-2128877 I פקס: 077-4703257 I נייד: 054-3030588 yifatkz1@gmail.com I