יפעת כץ - משרד עורכי דין פלילי

054-3030588

ביטול תיק פלילי I ביטול כתב אישום

הוגש נגדכם כתב אישום בהליך פלילי?

אתם בוודאי תוהים האם יש מה לעשות, על מנת להוביל לסגירת התיק ולביטול כתב האישום?

החדשות הטובות הן שיש מה לעשות!

קיימות דרכים שונות להביא לביטול תיק פלילי, גם לאחר הגשת כתב אישום. מאמר זה יפרט את העיקריות שבהן:

  • לדוגמאות לביטול כתבי אישום בכל סוגי העבירות -בייצוג משרדה של עו"ד יפעת כץ ראה ביטול כתבי אישום

לימוד חומר ראיות ובקשה לסגירת תיק על בסיס כשלים בראיות

לאחר הגשת כתב האישום, קיימת לעורך הדין הפלילי ולנאשם, הזכות לצלם את חומר הראיות בתיק הפלילי.

עו"ד פלילי מנוסה, יוכל לנסות ולאתר בשלב זה כשלים ראייתיים בתיק ומחדלי חקירה כגון: מסדר זיהוי לקוי, חוסר בראיות מפליליות, שרשרת מוצג בעייתית, חיפוש לא חוקי, חקירת הנאשם תוך פגיעה בזכות השתיקה, חקירת נאשם תוך פגיעה בזכותו להיוועץ בעו"ד או תוך הבטחות שווא בתמורה להודאה, חוסרים בתוספות ראייתיות כגון חיזוק או סיוע במקום בהן הן נדרשות, שיהוי ניכר בהגשת כתב האישום, חוות דעת מומחה בעייתית ועוד...

לאחר איתור הכשלים הראייתיים, יוכל עורך הדין הפלילי לפנות אל המאשימה בבקשה בעל פה או בכתב לסגירת התיק הפלילי על בסיס כשלים ראייתיים וטענות משפטיות שונות.

הגשת בקשת סגירה על בסיס נסיבות אישיות מיוחדות

במקרים בהם קיימת תשתית ראייתית, אך ישנן נסיבות אישיות מיוחדות, כגון: מצב רפואי או נפשי מיוחד של הנאשם, קינטור משמעותי שהוביל לביצוע עבירה לא חמורה, חלוף זמן ממועד ביצוע העבירה, העדר תיקים נוספים, תרומה מיוחדת של הנאשם לחברה ועוד, יוכל עורך הדין הפלילי לפנות למאשימה בעל פה או בכתב בבקשה לסגירת התיק מטעמים מיוחדים.

הגשת בקשת סגירה מפאת "זוטי דברים"/חוסר עניין לציבור

כשמדובר באירוע מינורי יחסית, שאינו מצדיק ניהול הליך פלילי, יוכל עורך הדין הפלילי לפנות אל המאשימה בבקשה לסגירת התיק מפאת "זוטי דברים" ו/או חוסר עניין לציבור.

במצב בו המו"מ עם המאשימה נכשל, וזו סרבה לסגירת התיק הפלילי, ניתן לנסות להביא לסגירת התיק בדרכים נוספות:

טענות מקדמיות

במצב בו הראיות הושגו באופן פסול, כשנגרם עוול לנאשם ובמקרים נוספים, יוכל עורך דין פלילי מנוסה לטעון טענות מקדמיות כגון:

"הגנה מן הצדק", ביטול כתב אישום מכח - "דוקטרינת הביקורת המנהלית", "התיישנות", "זוטי דברים", "סיכון כפול" וטענות נוספות.

לעיתים ניתן יהיה באמצעות טענות מקדמיות אלה להוביל לביטול כתב האישום.

הליך גישור

בטרם כפירה מפורטת וניהול הוכחות בתיק - ניתן לבקש לנהל הליך "גישור". הליך זה מתנהל בפני שופט, אשר איננו השופט אשר ידון בהליך ההוכחות או ישמע את העדים בתיק. אותו שופט יוכל לעיין בחומר הראיות, לשמוע את טענות הצדדים, ולהמליץ לצדדים המלצות שונות. במקרים המתאימים - בתיקים בהם לסנגור טענות משפטיות או ראייתיות כבדות משקל, יכול בית המשפט להמליץ למאשימה לחזור בה מכתב האישום.

עיכוב הליכים

במקרים מתאימים, בהם הנאשם נוטל אחריות (ולו חלקית) על המיוחס לו, בהתקיים נסיבות אישיות /רפואיות / נפשיות מיוחדות ו/או כשיש טענות משפטיות משמעותיות - ניתן יהיה להגיש ליועמ"ש בקשה לעיכוב ההליכים המשפטיים. במידה והיועמ"ש יעכב את ההליכים ובמידה והנאשם לא יבצע עבירות נוספות מספר שנים לאחר מכן, הרי שההליכים לא יחודשו והתיק ייסגר סופית.

הסדר מותנה

במקרים בהם מדובר בעבירות שאינן חמורות, כאשר מדובר בנאשם שאין לחובתו עבר פלילי ב - 5 השנים האחרונות, אין לחובתו תיקים פתוחים נוספים, והוא נוטל אחריות על מעשיו, ניתן יהיה לבחון אפשרות להפנות את התיק למסלול של "הסדר מותנה", שהינו הליך חלופי להליך הפלילי- אשר בסיומו ייסגר התיק הפלילי.

* ראה מאמר הסדר מותנה

אי הרשעה

במידה וכל האפשרויות לסגירת התיק נכשלו,

ניתן במקרים המתאימים לחתור לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה ("אי הרשעה").

מדובר בתיקים בהם כתב האישום אינו כולל עבירות חמורות, כאשר מדובר בנאשם ללא עבר פלילי, אשר מודה במיוחס לו, כאשר אין לחובתו תיקים פתוחים נוספים והוא יסבול מפגיעה תעסוקתית או אישית באם תהיה לו הרשעה אשר תופיע ברישום הפלילי.

סיום ההליך ללא הרשעה, יוביל לכך שהתיק אומנם יופיע במרשם הפלילי של הנאשם, אך מדובר ברישום "ללא הרשעה". רישום אשר תקופות ההתיישנות והמחיקה שלו קצרות יותר, והוא מסייע במניעת פגיעה בעתידו של הנאשם .


  • האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ עם עו"ד

יפעת כץ, עו"ד (LL.Mׂׂ) - משרד עו"ד פלילי I שאול המלך 39 (בית הדר דפנה), תל אביב

טל' : 077-2128877 I פקס: 077-4703257 I נייד: 054-3030588 yifatkz1@gmail.com I