יפעת כץ - משרד עו"ד פלילי

054-3030588

הסדר מותנה

מהו הסדר מותנה?

מתי וכיצד ניתן לסגור תיק פלילי בעילה של "הסדר מותנה"?

בעבר, ניתן היה לסגור תיק פלילי באחת משלוש עילות סגירה:

 • חוסר אשמה - במקרים בהם אין כל אשמה פלילית במעשיו של החשוד.

 • חוסר ראיות - כאשר הראיות שנאספו בחקירה אינן מספיקות להגשת כתב אישום ולהרשעה.

 • חוסר עניין לציבור- כאשר יש די ראיות לצורך הגשת כתב אישום, אולם מדובר בעניין מינורי, שאינו פלילי במהותו, ואין עניין ציבורי בהגשת כתב אישום.

באחרונה תוקן חוק סדר הדין הפלילי (תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי), באופן שהוליד עילה חדשה לסגירת התיק: "סגירת תיק בהסדר".

[שונה הדבר מעריכת "הסדר טיעון" בו - אדם מודה בבית המשפט בביצוע עבירה, מורשע ונגזר עליו עונש].

בהליך המכונה - "הסדר מותנה", התיק הפלילי ייסגר ולא יופיע במרשם הפלילי, אלא- ברישום המשטרתי הפנימי תחת רשימת התיקים הסגורים.

עילת סגירה זו נועדה למקרים בהם- יש ראיות מספיקות להגשת כתב אישום וקיים עניין ציבורי בהעמדת אדם לדין פלילי. מדובר בהליך שנולד משיקולי יעילות, לצורך הפחתת עומס על מערכת המשפט. לפיכך, בעבירות המתאימות - ייסגר התיק בהליך של "הסדר מותנה", בהליך חלופי להליך הפלילי המתנהל בבית המשפט. התיקון בחוק, מאפשר לרשויות התביעה והפרקליטות, לפעול לסגירת תיקים בהסדר מותנה, כל עוד מדובר בעבירות שהן קלות במהותן, עבירות המנויות ברשימת העבירות בתוספת המתאימה בחוק, ובתנאי שהחשוד יעמוד בתנאי הסף.

תנאי הסף:

 • מדובר בעבירה שאיננה פשע (כלומר שהעונש בגינה אינו עולה על 3 שנות מאסר), או בעבירה מסוג פשע המופיעה בתוספת השישית לחוק.

 • אין לחשוד הרשעות בעבירות פליליות מחמש השנים שקדמו לעריכת ההסדר.

 • אין לחשוד הליכים פליליים אחרים המתנהלים כנגדו במקביל.

 • לא נערך עם החשוד הסדר מותנה בחמש השנים הקודמות.

 • העונש הראוי בתיק , לדעת התביעה אינו עונש של מאסר בפועל.

 • החשוד מוכן להודות בטיוטת כתב האישום ולמלא אחר תנאי ההסדר.

 • מילוי תנאי ההסדר יענה על האינטרס הציבורי.

היה ומדובר בעבירה המנויה בתוספת והחשוד עומד בתנאי הסף, הרי שעו"ד פלילי יכול לפנות את התביעה/פרקליטות בבקשה להעביר את התיק בו הוא מייצג מהמסלול הפלילי הרגיל, להליך של - "הסדר מותנה" בתיקים המתאימים. פנייה למסלול של "הסדר מותנה" תחסוך מהנאשם הליך משפטי בבית המשפט ורישום פלילי.

בבחינת עריכת הסדר מותנה, תתחשב התביעה, בין היתר, בנתונים הבאים (או בחלקם):

 • נסיבות אישיות של החשוד,

 • נסיבות ביצוע העבירה,

 • תוצאות העבירה,

 • התנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה

 • ונסיבות מקלות אחרות

גם כשגורמי התביעה מצאו להפנות בעצמם את התיק להליך של הסדר מותנה, חשובה מאוד מעורבותו של עורך דין פלילי. בשלב זה עו"ד פלילי יוכל לבחון האם קיימת תשתית ראייתית בתיק (שאחרת יש מקום לסגור את התיק ב"חוסר ראיות" ולא ב- "סגירה בהסדר").

בנוסף - עו"ד פלילי יוכל לנהל מו"מ בעניין התנאים המבוקשים במסגרת ההסדר המותנה.

הליך של הסדר מותנה יכול לכלול תנאים שונים לביצוע ע"י החשוד, כתנאי לסגירת התיק הפלילי.

לדוגמא:

לקיחת אחריות/הודאה במעשה (תנאי הכרחי),

וכן תנאים נוספים - כגון קנס, פיצוי, מכתב התנצלות, הליך שיקומי ועוד.

היה והחשוד ימלא אחר תנאי ההסדר, התיק הפלילי ייסגר.

היה והחשוד לא ימלא אחר תנאי ההסדר, ניתן יהיה להגיש נגדו כתב אישום ולנהל את ההליך הפלילי.

עו"ד יפעת כץ, מייצגת בהליכים הפליליים השונים מאז שנת 2003, לרבות בהליכי "הסדר מותנה".


*האמור במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף להתייעצות עם עו"ד פלילי.

דוגמא לתיק בטיפולה של עו"ד יפעת כץ

אשר נסגר בעילה של "הסדר מותנה"

קבלת דבר במרמה - "סגירת תיק בהסדר"

באחרונה התקבלה במשרדינו התשובה המשמחת כי הפרקליטות הסכימה לפעול לסגירת תיק בעניינו של לקוח המשרד בעבירה של קבלת דבר במרמה, במסגרת הליך של הסדר מותנה.

מדובר באדם שפנה לייעוץ במשרדינו מיד לאחר חקירתו הראשונה במשטרה (לאחר שהודה במרבית המיוחס לו).

משרדינו הגיש בקשה לסגירת התיק הפלילי. לבסוף החליטה הפרקליטות לאפשר את סגירת התיק בעילה של "סגירה בהסדר". לאחר בחינת חומר הראיות ומו"מ על תנאי ההסדר, הסתיים ההליך במכתב התנצלות ופיצוי סמלי למתלוננת, ללא כל תנאי נוסף.

התיק נסגר בעילה של "סגירה בהסדר".

הסדר מותנה קבלת דבר במרמה.pdf

יפעת כץ, עו"ד (LL.Mׂׂ) - משרד עו"ד פלילי I שאול המלך 39 (בית הדר דפנה), תל אביב

טל' : 077-2128877 I פקס: 077-4703257 I נייד: 054-3030588 yifatkz1@gmail.com I