יפעת כץ - משרד עו"ד פלילי

054-3030588

יפעת כץ

מחיקת רישום פלילי ומשטרתי

מהו רישום פלילי וכיצד ניתן למחוק אותו?

מה לגבי תיקי חקירה שנסגרו? האם הם יופיעו במרשם הפלילי והאם ניתן למחוק את הרישום בעניינם?

מחיקת רישום פלילי

רישום פלילי הינו רישום אודות הרשעות פליליות, וכן אודות קביעת בית המשפט כי אדם ביצע עבירה פלילית (גם במקרים שנסתיימו ללא הרשעה).

כלומר - כל אדם שבית המשפט קבע כי הוא ביצע עבירה פלילית, יהיה בעל רישום פלילי.

חוק המרשם הפלילי - קובע תקופת התיישנות ומחיקה לכל הרשעה.

התיישנות הרשעה

תקופת התיישנות ההרשעה - משתנה ותלויה בסוג העבירה בה הורשע אדם ובעונש שהוטל בגינה. (תקופת ההתיישנות הינה לפחות 7 שנים ממועד ההרשעה).

עבירה שהתיישנה - עדיין תופיע במרשם הפלילי, אם כי חלות מגבלות מסויימות לגבי מסירת מידע בנוגע לאותה עבירה.

(לגבי קטינים - תקופת ההתיישנות תהא קצרה יותר)

תקופת מחיקת הרשעה

בחלוף 10 שנים ממועד ההתיישנות, חלה תקופת המחיקה.

כלומר- הרשעה בפלילים - תופיע במרשם הפלילי 17 שנה או יותר. רק בחלוף תקופה זו תימחק באופן אוטומטי מן המרשם הפלילי.

האם קיימת דרך למחוק את הרישום הפלילי?

אדם המעוניין לבקש מחיקת הרישום הפלילי, יוכל לפנות בבקשה למחיקתו, למשל על דרך הגשת בקשת חנינה (לנשיא מדינה)- לקיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה. הבקשה תכלול מידע לגבי אופיו של המבקש, עיסוקו, שינוי דרכיו, המלצות ועוד.

שיקולים רלוונטיים נוספים יהיו חלוף הזמן ממועד ההרשעה וממועד ביצוע העבירה, סוג העבירה, כמות ההרשעות ועוד.

משרדה של עו"ד יפעת כץ מעניק ליווי מלא בהליך מחיקת רישום פלילי.

להלן דוגמא לבקשת מחיקת רישום פלילי - על דרך הגשת בקשת חנינה.

הרישום הפלילי נמחק


מדובר בבקשה למחיקת הרשעתו של צעיר בגין עבירה של פציעה בסכין /דקירה.

בקשת החנינה בה התבקש קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה - התקבלה.

הרישום הפלילי נמחק.

  • האמור במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי

מחיקת רישום פלילי-חנינה -דקירות.pdf

מחיקת רישום משטרתי I תיקים סגורים

תיקים סגורים, אינם מופיעים במרשם הפלילי, אולם הם ממשיכים להופיע בגיליון המרשם המשטרתי הפנימי, תחת "תיקים סגורים".

קיומו של רישום אודות תיק סגור, עשוי להפריע לאדם הרוצה להתקבל לעבודה במוסדות ביטחוניים, לאדם הרוצה לקבל רשיון לנשק וכן במקרים נוספים, שכן מדובר ברישום אותו ניתן להעביר לגופים מסויימים כגון גופי משטרה וביטחון.

תיק פלילי שנסגרת מפאת "חוסר אשמה" - לא יופיע במרשם הפלילי כלל. גם לא תחת "תיקים סגורים".

אולם במקרים בהם עילת הסגירה הינה "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור", הרי שהתיק יופיע שנים רבות במרשם התיקים הסגורים, גם כשהאדם כלל לא עמד למשפט, ואף אם הוא לא ביצע את העבירה.

חוק המרשם הפלילי קובע כי רישום פלילי אודות תיק סגור בעבירה מסוג עוון, יימחק באופן אוטומטי בחלוף 7 שנים, אלא אם החליט הגורם המוסמך אחרת ונימק זאת בכתב.

עם זאת, בעבירות מסוג פשע, או במקרים בהם לאדם יש מספר עבירות שונות יכול אדם למצא עצמו בעל רישום בדבר תיקים סגורים, שכלל לא נמצאו בהם ראיות לאשמתו, וזאת ללא כל צפי למחיקת הרישום, על אף שמעולם לא עמד למשפט או הורשע בגינם.

ישנן מספר דרכים בהן ניתן לפעול כדי לבקש את מחיקת הרישום המשטרתי אודות התיקים הסגורים.

במידה ומדובר ברישום חדש יחסית, ניתן לפנות בבקשה מתאימה ל"שינוי עילת סגירה".

הבקשה צריכה לנמק מדוע נכון היה לסגור את התיק בעילת "חוסר אשמה" ולא - בחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור. באם תשונה עילת הסגירה ל"חוסר אשמה", התיק הסגור יימחק מן הרישום המשטרתי.

כשאין מדובר ברישום חדש, אלא ברישום ישן יותר, הרי שניתן לפנות בבקשה למחיקת הרישום אודות התיק הסגור לגורם המוסמך.

בגיר רשאי לפנות בבקשה מתאימה אם עברו 10 שנים מיום האירוע במקרה של עבירה מסוג פשע (עבירה שהעונש עליה הוא מעל 3 שנות מאסר), או בחלוף 7 שנים בעבירה מסוג עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל-3 שנים)

קטין רשאי לפנות בבקשה מתאימה- אם עברו 7 שנים מיום האירוע במקרה של עבירה מסוג פשע, או בחלוף 5 שנים בעבירה מסוג עוון.

קריטריונים נוספים שיילקחו בחשבון הינם:

- כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי של המבקש.

- מהות העבירות המיוחסות למבקש ומידת חומרתן.

- צורכי המשטרה בשמירת הרישום.

גם תיקים פתוחים I תיקי מב"ד - מופיעים ברישום המשטרתי. ניתן להגיש בקשה לסגירת התיק בעילת "חוסר אשמה" על מנת למחוק רישום זה. במידה והתיק ייסגר בעילה אחרת, במקרים מתאימים ניתן יהיה לפעול בבקשה לשינוי עילת הסגירה לצורך מחיקת הרישום.

  • האמור במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי

להלן דוגמא לבקשת שינוי עילת סגירה שהגישה עו"ד יפעת כץ

הבקשה התקבלה והרישום אודות התיק הסגור נמחק


בקשה למחיקת רישום משטרתי I שינוי עילת סגירה

משרדנו טיפל בבקשה למחיקת רישום פלילי, על דרך שינוי עילת סגירת התיק בעבירות של זיוף ומרמה.

הבקשה התקבלה.

עילת הסגירה שונתה מ"חוסר ענייין לציבור" ל- "חוסר אשמה"- בעבירות של זיוף ומרמה.

המשמעות - מחיקת הרישום מן המרשם המשטרתי - "תיקים סגורים".

מדובר בלקוח נורמטיבי לחלוטין, אשר על רקע סכסוך עסקי - הגיש תלונה במשטרה כנגד עובד שביצע במסגרת עבודתו בחברה שבבעלותו- עבירת זיוף.

בהמשך, אותו עובד הגיש תלונה נגדית דומה כנגד לקוח המשרד. התלונה הוגשה בשיהוי ניכר. מדובר בתלונה שהוגשה בניסיון למנף תביעה אזרחית מקבילה - לפיצוי כספי.

התיק כנגד הלקוח -נסגר בתום החקירה, אולם עילת הסגירה נומקה כ"חוסר עניין לציבור".

המשמעות כפי שפורט לעיל - היא כי רישום אודות תיק סגור זה יופיע במרשם הפלילי | משטרתי - תחת "תיקים סגורים", על כל ההשלכות הנגזרות.

על מנת שהרישום הפלילי | משטרתי - לא יפגע בעתידו ובתחום עיסוקו, פנה אלינו אותו לקוח בבקשה שנפעל למחיקת הרישום.

משרדינו פעל להגשת בקשה לשינוי עילת הסגירה. הבקשה כאמור התקבלה והרישום נמחק.

מדובר בהחלטה חריגה יחסית, במובן זה - שעילת הסגירה שונתה מ"חוסר עניין לציבור" הישר ל - "חוסר אשמה" (ולא ל"חוסר ראיות").

  • האמור במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי

מחיקת רישום פלילי- שינוי עילת סגירה-זיוף ומרמה.pdf

יפעת כץ, עו"ד (LL.Mׂׂ) - משרד עו"ד פלילי I שאול המלך 39 (בית הדר דפנה), תל אביב

טל' : 077-2128877 I פקס: 077-4703257 I נייד: 054-3030588 yifatkz1@gmail.com I