יפעת כץ - משרד עו"ד פלילי

054-3030588

סגירת תיק פלילי - תלונת שווא

סגירת תיק פלילי - תלונת שווא

מה ניתן לעשות במקרה בו אדם מוזמן לחקירה בגין תלונת שווא?בעבירות מין או אלימות?

כיצד ניתן להוביל לסגירת תיק פלילי בעבירות מין (ועבירות אחרות), שנולדו לאחר הגשת תלונה כוזבת | תלונת שווא?

עיקר תלונות השווא מוגשות בעבירות מין או אלימות. מדובר בתלונות המוגשות על רקע סכסוך זוגי, רגשות קינאה ו/או הליך גירושין.

תלונה כוזבת עשויה להיות מוגשת גם לאור סכסוך כספי, הליך אזרחי מקביל, הליך גירושין ואינטרסים נוספים.

מאחר וניתן להרשיע בפלילים גם על בסיס עדות יחידה, חשוב לקבל ייעוץ נכון בשלבי החקירה המוקדמים.

חשוב לקבל הכוונה לגבי עימות שככל הנראה יערך עם המתלוננת, סוגיית הפוליגרף וקבלת הכוונה לגבי תרגילי חקירה שיופעלו במהלך החקירה.

יש לבחון האם בידי החשוד ישנן ראיות המלמדות על המניע להגשת התלונה הכוזבת, או ראיות מזכות אחרות. ייתכן שיהיה מקום להעביר ראיות אלה לידי היחידה החוקרת.

במקרים המתאימים, ניתן יהיה לפנות בבקשה מנומקת - בעל פה או בכתב, אל היחידה החוקרת או ליחידת התביעה - בבקשה לסגירת התיק, עוד לפני הגשת כתב האישום.

מקרה שטופל במשרדינו

מדובר במקרה של מטפל רפואי שנחשד בביצוע מעשים מגונים במטופלת בנסיבות מחמירות ובביצוע הטרדה מינית.

המתלוננת ניסתה לסחוט כספים מהמטפל ולאחר שסרב להעביר לה כספים - הגישה כנגדו תלונה כוזבת למשטרה בטענה כי ביצע בה מעשים מגונים.

הלקוח קיבל ייעוץ מקיף בכל שלבי החקירה, בהמשך נאסף חומר ראיות מזכות והועברה בקשה לסגירת התיק בצירוף מסמכים שונים אשר לימדו על נסיון סחיטת הכספים ועל היות התלונה - תלונת שווא.

הבקשה הוגשה תחילה לגורמים הרלוונטיים ביחידה החוקרת במשטרה. בהמשך נשלחו השלמות ומסמכים נוספים לגורמים הרלוונטיים בפרקליטות.

לאחר שהוגשה בקשה זו, נערכו השלמות חקירה, והפרקליטות החליטה לקבל את הבקשה ולסגור את התיק הפלילי בהעדר ראיות.

ראה החלטה

הבקשה המלאה לא צורפה מפאת פרטים מזהים של הלקוח. להלן תכתובות המעקב והמענה הסופי

סגירת תיק בעבירות מין טרם הגשת כתב אישום -שימוע.pdf
  • לדוגמאות נוספות לסגירת תיקים פליליים במקרים של תלונות שווא בייצוג עו"ד יפעת כץ - ראה: סגירת תיק פלילי

  • האמור במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ עם עו"ד פלילי

יפעת כץ, עו"ד (LL.Mׂׂ) - משרד עו"ד פלילי I שאול המלך 39 (בית הדר דפנה), תל אביב

טל' : 077-2128877 I פקס: 077-4703257 I נייד: 054-3030588 yifatkz1@gmail.com I