יפעת כץ - משרד עו"ד פלילי

054-3030588

יפעת כץ

ביטול כתב אישום

ביטול או חזרה מכתב אישום, הינה אפשרות הקיימת במקום בו קיימים קשיים ראייתיים, לאור קיומן של טענות משפטיות ו/או בהתקיים נסיבות אישיות מיוחדות של הנאשם. לאורך שנותיה כסניגורית פלילית, הביאה עו"ד יפעת כץ לביטול כתבי אישום רבים בעבירות שונות.

להלן דוגמאות לביטול כתבי אישום בעבירות מכל הסוגים, בייצוג עו"ד יפעת כץ:

עבירות אלימות והחזקת סכין

ביטול כתב אישום לאחר טענות מקדמיות - נוער

בתיק זה, טענה עו"ד יפעת כץ מספר טענות מקדמיות שונות, כגון הגנה מן הצדק, פגם ופסול בכתב האישום, פגם באישור השפיטה ממח"ש ועוד.

עיקר הטיעון המשפטי התבסס על העובדה כי הקטין הואשם באיומים על שוטר, בשעה שטען כי דווקא הוא - הותקף ע"י השוטר ונחבל.

השוטרת שחקרה את הקטין צילמה את החבלות שלו בטלפון האישי שלה, אך התמונות "נעלמו" מן התיק. תלונת הקטין כי הותקף ע"י השוטר, הועברה למח"ש ללא תיעוד החבלות. התיק נגד השוטר נסגר ע"י מח"ש ללא חקירה.

לאחר העלאת טענות מקדמיות,

הורה בית המשפט לתביעה לשקול להסכים לביטול כתב האישום. לבסוף - כתב האישום אכן בוטל.

מדובר בהליך שסוקר בעיתון מעריב


ביטול כתב אישום לאחר טענות מקדמיות נוער.pdf

תקיפת בת זוג, בילוש והתחקות ופגיעה בפרטיות

עו"ד יפעת כץ העלתה בפני התביעה ובפני בית המשפט טענות ראייתיות אשר לימדו כי מדובר בתלונה מגמתית שאין בה אמת. כמו כן העלתה טענות הגנה משפטיות מפני עבירת הפגיעה בפרטיות. (טענה לפיה הבילוש אחר המתלוננת בוצע במטרה להוכיח "אינטרס אישי כשר"). לאחר שמיעת טענותיה, ממליץ בית המשפט לתביעה לחזור בה מכתב האישום. לבסוף - כתב האישום אכן בוטל.

ביטול כתב אישום תקיפת בת זוג ובילוש.pdf

מעשה העשוי להפיץ מחלה

עו"ד יפעת כץ מביאה לביטול כתב אישום בעבירה חמורה של "מעשה העשוי להפיץ מחלה",תקיפת שוטר ועוד. לאור טענות ראייתיות וטענות בדבר מצב נפשי של הנאשם, מסכימה הפרקליטות לביטול כתב האישום.

מעשה העלול להפיץ מחלה ותקיפת שוטר ביטול כתב אישום נימוקים ראייתיים ופסיכיאטריים.pdf

החזקת סכין

עו"ד יפעת כץ מביאה לביטול כתב אישום בעבירת החזקת סכין - במועד ההוכחות.

זאת , לאור טענות שהועלו בפני התביעה בדבר חיפוש לא חוקי ופגמים בעריכת השימוע.

ביטול כתב אישום במועד ההוכחות- החזקת סכין.pdf

ביטול 3 כתבי אישום (נאשמים שונים) בשני ימי עבודה רצופים:

עו"ד יפעת כץ מביאה לביטול 3 כתבי אישום של נאשמים שונים בשני ימי עבודה רצופים, בעבירות: איומים בנסיבות חמורות ביותר, החזקת סכין, החזקת סמים ועבירות נוספות


3 ביטולי כתבי אישום - סכין סמים רכוש גנוב ואיומים.pdf

עבירות סמים

ייבוא וגידול סמים- 2 אישומים

עו"ד יפעת כץ מביאה לביטול כתב אישום הכולל 2 אישומים בעבירות של ייבוא וגידול סמים, על רקע טענות ראייתיות בנוגע לחוקיות החיפוש, שרשרת סם, וטענות לתחולת סייג אי שפיות


ביטול כתב אישום גידול וייבוא סם שני אישומים.pdf

גידול סמים

עו"ד יפעת כץ מביאה לביטול כתב אישום בעבירת גידול סמים לאחר העלאת טענות שונות בפני התביעה

ביטול כתב אישום גידול סמים.pdf

ביטול 2 כתבי אישום - בעבירות מסחר והפצת חומר מסוכן

עו"ד יפעת כץ מביאה לביטול 2 כתבי אישום (נאשמים שונים) בעבירות של סחר והפצת חומר מסוכן

שני ביטולים של כתבי אישום שונים בעבירות מסחר והפצת חומר אסור.pdf

ביטול כתב אישום בהחזקת סם שלא לצריכה עצמית ובעבירות נוספות

עו"ד יפעת כץ מביאה לביטול של 3 כתבי אישום לנאשמים שונים, בשני ימי עבודה רצופים,

בין היתר בעבירות של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית ועבירות נוספות

3 ביטולי כתבי אישום - סכין סמים רכוש גנוב ואיומים.pdf

עבירות רכוש ומרמה

גנבת רכב

בתיק הכולל עבירת גניבת רכב, העלתה עו"ד יפעת כץ טענות משפטיות - בדמות "הגנה מן הצדק"- וביקשה לבטל את כתב אישום, לאור העובדה שהמדינה לא העבירה לידיה את המידעים המודיעיניים הקיימים בתיק ופעלה להוצאת תעודת חסיון מאוחרת, בניגוד להחלטה שיפוטית. לאחר שבית המשפט מבקר את התנהלות המדינה בתיק וממליץ לה לשקול עמדתה - חזרה בה המדינה מכתב האישום

ביטול אישום גניבת רכב לאור התנהלות בעייתית של המדינה בהוצאת תעודת חסיון מאוחרת ומנוגדת להחלטה שיפוטית.pdf

ביטול כתב אישום בתיק הכולל 2 אישומים של התפרצות, גניבה וקבלת נכס שהושג בפשע

עו"ד יפעת כץ מביאה לביטול כתב האישוםביטול כתב אישום המונה 2 אישומים של התפרצות וקבלת נכס בפשע.pdf

זיוף ומרמה

עו"ד יפעת כץ מביאה לביטול כתב אישום בעבירות של זיוף ומרמה לאחר העלאת טענות ראייתיות בפני הפרקליטות


זיוף קבלת דבר במרמה ושימוש במסמך מזוייף- ביטול כתב אישום.pdf

עבירות הגרלות, הימורים ועבירות אחרות

כתב אישום הכולל 4 אישומים בעבירות הגרלות והימורים

כתב האישום בוטל לאור טענות ראייתיות שהעלתה עו"ד יפעת כץ בפני התביעה. בין היתר הועלו טענות בדבר חיפוש לא חוקי.

ראה החלטה

מכירת משקה משכר לקטין

עו"ד יפעת כץ מביאה לביטול כתב אישום בעבירת מכירת משקה משכר לקטין

ראה החלטה

עבירות כלפי שוטר -

ביטול כתב אישום לנוכח טענות ראייתיות שהועלו בפני התביעה

ראה החלטה


שיבוש מהלכי משפט -

ביטול כתב אישום

ראה החלטה


סיכון דרכים ונתיבי שיט-

ביטול כתב אישום

ראה החלטה

עיכוב הליכים

עיכוב הליכים - בעבירת החזקת סכין

דרך נוספת להביא לביטול כתב האישום הינה באמצעות הגשת בקשה ליועמ"ש - לעיכוב ההליכים המשפטיים.

משרדינו הגיש בקשות רבות לעיכוב ההליכים במהלך השנים, בעבירות רבות ושונות. תיקים רבים בייצוג המשרד אכן הסתיימו בעיכוב ההליכים.

בדוגמא הנוכחית - בקשה לעיכוב הליכים שהוגשה בעבירת החזקת סכין - התקבלה

**לפירוט בדבר בקשה לעיכוב הליכים - ראה במאמר: עיכוב הליכים

עיכוב הליכים החזקת סכין.pdf

עיכוב הליכים העסקת שב"ח-

הבקשה מתקבלת

עיכוב הליכים העסקת שבח.pdf

יפעת כץ, עו"ד (LL.Mׂׂ) - משרד עו"ד פלילי I שאול המלך 39 (בית הדר דפנה), תל אביב

טל' : 077-2128877 I פקס: 07-4703257 I נייד: 054-3030588 yifatkz1@gmail.com I