יפעת כץ - משרד עו"ד פלילי

054-3030588

זיכויים

משרדנו מעניק ליווי צמוד החל משלב הייעוץ בחקירה ועד לסיום ההליך הפלילי . לאורך השנים ניהלה עו"ד יפעת כץ תיקי הוכחות רבים, תוך התמקצעות בחקירת עדים ובהעלאת טיעונים משפטיים. להלן מספר החלטות זיכוי בתיקים בניהולה:

זיכוי מלא בתיק הכולל 10 אישומים בעבירות אלימות והפרת הוראה חוקית:

עו"ד יפעת כץ מביאה לזיכוי בתיק הכולל 10 אישומים בעבירות של תקיפה, איומים, הפרת הוראה חוקית והסגת גבול. חלק מן האישומים בוטלו לאחר טענות מקדמיות, חלק הסתיימו בזיכוי לאחר טענת "אין להשיב לאשמה", ושאר האישומים הסתיימו בזיכוי לאחר סיכומים. בסופו של יום - זוכתה הנאשמת מכל האישומים

זיכוי מ 10 אישומים של תקיפה איומים הסגת גבול והפרת הוראה חוקית.pdf

זיכוי בתיק הכולל 4 אישומים בעבירות של התפרצויות לדירות וגנבות.

הנאשמים זוכו מארבעה אישומים, הכוללים - 3 עבירות של התפרצויות לדירות ועבירות נוספות. עו"ד יפעת כץ טענה כי החיפוש ברכבם של הנאשמים, במהלכו נתפס הרכוש שנגנב לכאורה באותן התפרצויות, בוצע באופן בלתי חוקי.

לאחר שמיעת טיעון משפטי מלא במסגרת ערעור , ממליץ בית המשפט המחוזי לפרקליטות להסכים לזיכוי הנאשמים בתיק. לאור הערות בית המשפט, מסכימה הפרקליטות להמלצת בית המשפט.

הנאשמים זוכו מכלל האישומים שיוחסו להם.

זיכוי 3התפרצויות לדירה חיפוש לא חוקי חזקה תכופה ומחדלים.pdf

תקיפה הגורמת חבלה - זיכוי לאחר חקירת פסיכיאטרית מומחית. הזיכוי ניתן מפאת הגנת "אי שפיות"

עו"ד יפעת כץ חוקרת פסיכיאטרית מומחית שקבעה תחילה כי הנאשם היה כשיר לעמוד לדין ואחראי למעשיו. עם סיום החקירה - הנאשם זוכה מעבירות אלימות שיוחסו לו, מפאת הגנת "אי שפיות".

זיכוי מחמת אי שפיות לאחר חקירת פסיכיאטר מומחה בעבירות של תקיפה והיזק לרכוש.pdf

שימוש ברכב ללא רשת - זיכוי בבית המשפט לנוער

עו"ד יפעת כץ ניהלה הוכחות בתיק נוער. לקטין יוחסו עבירה של שימוש ברכב ללא רשות ועבירות נהיגה. לאחר ניהול הוכחות, לרבות העלאת טענות משפטיות בדבר יסודות העבירה, הקטין זוכה.

זיכוי עבירת שבלר ונהיגה ללא רשיון - נוער.pdf

איומים על עובד ציבור - זיכוי

נטען כי הנאשם איים על אח בבית חולים. הנאשם הורשע לאחר ניהול הוכחות בבית המשפט השלום בתל אביב. עו"ד יפעת כץ הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי בתל אביב מקבל את טענותיה וממליץ לפרקליטות להסכים לזיכוי הנאשם.

הנאשם זוכה.

מצורפת כתבה אודות הזיכוי בתיק זה.

איומים על בת זוג

עו"ד יפעת כץ חוקרת מתלוננת בעבירת איומים במשפחה. בסיום ההליך, בית המשפט מזכה את הנאשם מכל המיוחס לו.

זיכוי עבירת איומים על בת זוג.pdf

תיק אלמ"ב - איומים על בת זוג

לאחר חקירת המתלוננת בבית המשפט, וסיום שמיעת כל עדי התביעה, הסכימה המדינה לסגירת התיק כנגד הנאשם ב"חוסר אשמה".

זיכוי אלמב - סגירה בחוסר אשמה לאחר סיום פרשת תביעה.pdf

היזק לרכוש - זיכוי מפאת "זוטי דברים"

בית המשפט מקבל את הטיעון המשפטי של עו"ד יפעת כץ ומורה על זיכוי הנאשם, אשר יוחסו לו עבירות פליליות בגין כך ששבר דלת בביתו והזיק לרכוש.

זיכוי זוטי דברים כטענה מקדמית.pdf


ניסיון התפרצות לעסק, היזק בזדון והחזקת כלי פריצה

עו"ד יפעת כץ מביאה לזיכוי הנאשם בתיק זה, אשר החל כתיק מעצר. לאור מחדלי חקירה וסתירות בעדויות השוטרים, הנאשם מזוכה מכל המיוחס לו ומשתחרר באותו יום ממעצרו.

זיכוי מחמת - "אי שפיות" (לאחר הרשעה)

עו"ד יפעת כץ מקבלת אתת הייצוג בתיק לאחר שהנאשם כבר הורשע. על אף האמור, ההליך מסתיים בזיכוי הנאשם בהגנת "אי שפיות".

יפעת כץ, עו"ד (LL.Mׂׂ) - משרד עו"ד פלילי I שאול המלך 39 (בית הדר דפנה), תל אביב

טל' : 077-2128877 I פקס: 077-4703257 I נייד: 054-3030588 yifatkz1@gmail.com I