עו"ד יפעת כץ - משרד עו"ד פלילי

054-3030588

סמים לצריכה עצמית

"אי הפללה" מה זה אומר?

ביום 1.4.19 נכנסה לתוקף "מדיניות אי ההפללה" בנוגע לשימוש בסמים קלים בכמות המוגדרת "לצריכה עצמית".

מהי בכלל "מדיניות אי הפללה" I מה זה אומר?

האם זה הופך את צריכת הסמים הקלים בארץ לחוקית?

רבים מבלבלים בין "לגליזציה" ל"אי הפללה".

אנשים רבים סבורים כי החל מיום 1.4.19, צריכת סמים קלים בכמויות קטנות הפכה בארץ לחוקית, אך מדובר בטעות!

במדינת ישראל, לא התקבל מודל "הלגליזציה" - ההופך את השימוש בסמים קלים לחוקי.

גם לאחר כניסתה של "מדיניות אי ההפללה" לתוקף, צריכת סמים קלים מסוג קנאביס (חשיש או מריחואנה) בכמות המוגדרת "לצריכה עצמית"(עד 15 גרם), אינה חוקית.

הרעיון העומד מאחורי "מדיניות אי ההפללה", הוא הרצון למנוע פתיחת תיק פלילי לכל אדם נורמטיבי אשר ייתפס כאשר הוא מחזיק בסם הקנאביס, בכמות קטנה המוגדרת "לצריכה עצמית".

המשמעות הינה כי על אף שעדיין, מדובר בעבירה, הרי שלא ייפתח תיק פלילי בפעמים הראשונות בהן יתפס אדם ללא עבר פלילי, כאשר בחזקתו סם מסוג קנאביס בכמות קטנה.

אז מה יקרה כעת למי שייתפס מחזיק חשיש או מריחואנה לצריכה עצמית?

בפעם הראשונה - המחזיק בסם קנאביס לצריכה עצמית, יידרש לשלם קנס מנהלי בסך 1000 ש"ח. לא ייפתח לאותו אדם תיק פלילי, אולם הדבר יתועד ברישום משטרתי פנימי. (הרישום לא יופיע בקטגוריית התיקים הסגורים המופיעה בגליון המרשם הפלילי).

בפעם השניה - המחזיק שייתפס יאלץ לשלם קנס בסך 2000 ש"ח. גם הפעם לא יפתח תיק פלילי.

בפעם השלישית - ייפתח תיק פלילי, והמחזיק יוכל להימנע מהגעה למשפט פלילי (שבסיומו רישום פלילי ועונש), באם יסכים לפעול בהליך חלופי המכונה "הסדר מותנה".

במסגרת ההסדר המותנה, יידרש מי שנתפס מחזיק בסם להודות בעבירה, להשתתף בהליך שיקומי, ובסיום ההליך, ייסגר התיק הפלילי כנגדו בעילת סגירה של: "סגירה בהסדר".

בפעם הרביעית - ייפתח הליך פלילי.


מה לגבי בני נוער וחיילים?

"מדיניות אי ההפללה" אינה חלה על בני נוער וחיילים. צריכת הסם ע"י בני נוער וחיילים מסוכנת יותר ולפיכך תחול בעניינם גישה מחמירה יותר.

מה לגבי "סמים קשים"?

מדיניות אי ההפללה אינה תקפה לגבי סמים קשים, אף לא בכמויות קטנות "לצריכה עצמית".

ואם מכרת או סיפקת חשיש/מריחואנה, לחבר בכמות קטנה?

במצב דברים זה, תחשב "סוחר סמים". מדיניות אי ההפלה אינה חלה בנוגע למכירת או אספקת סם. אלה נחשבות עבירות פליליות חמורות אשר יגררו חקירה והגשת כתב אישום בהליך פלילי.

אז מדיניות אי הפללה, זה טוב או רע בעצם?

המתנגדים למדיניות אי ההפללה, נחלקים לאלה הסבורים כי יש מקום להפוך את השימוש בסמים קלים לחוקי,

ולאלה הטוענים כי המצב כיום חמור אף יותר מבעבר. שכן, גם במצב הנוהג בעבר, לא מיהרו להגיש כתבי אישום כנגד מי שנתפס משתמש בסמים קלים בפעמים הראשונות. אלא, שבעקבות כניסת מדיניות אי ההפללה, לסגירת התיק הפלילי בפעמים הראשונות, נלווים כיום קנסות גבוהים, בשונה מבעבר.

התומכים במדיניות טוענים כי הנוהג שקדם למדיניות אי ההפללה, כלל חקירה פלילית ופתיחת תיק פלילי כנגד אדם החל מהשימוש הראשון. גם אם בסופו של יום לא הוגש כתב אישום והתיק נסגר, הרי שהתיק הופיע במרשם הפלילי תחת קטגוריית "תיקים סגורים". כעת התיק הסגור יופיע במרשם נפרד.

לסיכום

גם לאחר כניסתה לתוקף של מדיניות אי ההפללה, צריכת סמים, ואפילו סמים קלים, אינה חוקית במדינת ישראל.

היה ונחקרת תחת אזהרה בחשד לביצוע עבירת סמים רצוי כי תתייעץ עם עורך דין פלילי בהזדמנות הראשונה, טרם חקירתך במשטרה!

עורך הדין יוכל לסייע לך, לעמוד על זכויותך ולהוביל לשחרורך ממעצר ולסיום ההליך בצורה הטובה ביותר.דקה על מדיניות אי ההפללה:

לחץ לקבלת כרטיס ביקור דיגיטלי ופרטי התקשרות:
יפעת כץ, עו"ד (LL.Mׂׂ) - משרד עו"ד פלילי I שאול המלך 39 (בית הדר דפנה), תל אביב

טל' : 077-2128877 I פקס: 077-4703257 I נייד: 054-3030588 yifatkz1@gmail.com I