יפעת כץ - משרד עו"ד פלילי

054-3030588

יפעת כץ

עבירות נוער

ייצוג נוער בפלילים, מצריך ידע והתמחות מיוחדת. תיקים פליליים בהם מעורבים בני נוער, מתנהלים בבית משפט ייחודי לקטינים, המכונה: "בית המשפט לנוער". ההליכים בבית המשפט לנוער מתנהלים בהתאם ל"חוק הנוער" ובדלתיים סגורות.

גיל האחריות הפלילית

בהתאם לחוק, קטין חשוף לאחריות פלילית החל מגיל 12.

זומנת לחקירה בעודך מתחת לגיל 18? בן משפחה - קטין זומן לחקירה?

שים לב: לקטין זכויות מיוחדות בכל הנוגע להליכי חקירה ומשפט.

חשוב מאוד לפנות לעורך דין פלילי הבקיא בחוק הנוער, לשם קבלת ייעוץ לפני חקירה בהקדם האפשרי. למעורבותו של עורך דין בשלבי החקירה הראשונים, עשויה להיות השפעה מכרעת על גורל התיק והקטין.

חשוב לדעת כי בית המשפט לנוער פועל מתוך אינטרס שיקומי, בניסיון להביא לשיקום בני נוער. שירות המבחן לנוער יהיה מעורב בעניינו של קטין שהסתבך בביצוע עבירה פלילית כבר בשלבים המוקדמים של ההליך הפלילי. מעורבותו של עורך דין פלילי חשובה לא רק לצורך הכוונה וייעוץ בחקירה, אלא גם לצורך הכוונה בהתנהלות מול שירות המבחן לנוער.

כל עבירה שבוצעה ע"י קטין מתחת לגיל 18, תחקר במחלק נוער במשטרה בכפוף למגבלות מיוחדות הקבועות בחוק הנוער.

הכר את זכויותיך.

להלן מספר דוגמאות לזכויות ייחודיות של קטין במסגרת חקירה והליך מעצר:

 • לא יוחלט על מעצר של קטין אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחירותו פחותה.

 • קטין יוזמן לחקירה בידיעת ההורה או קרוב משפחה בגיר, אלא אם לא ניתן לאתר את הוריו או קרוב אחר במאמץ סביר.

 • קטין זכאי להיוועץ בעורך דין טרם חקירה.

 • קטין יהיה זכאי לנוכחות הורה בחקירה, ולהיוועצות בהורה או בבגיר אחר טרם חקירתו, למעט בהתקיים חריגים המנויים בחוק.

 • קטין לא ייחקר בשעות הלילה למעט בחריגים. קטין מתחת לגיל 14, לא ייחקר בין השעות - 20:00 בערב ל - 07:00 בבוקר. קטין מעל גיל 14, לא ייחקר בין 22:00 בלילה ל- 07:00 בבוקר.

 • אין לכבול קטין עצור במקום ציבורי באם ניתן לפעול בדרך שפגיעתה בקטין פחותה.

 • קטין לא יוחזק במעצר בבית מעצר או בתא מעצר עם בגירים, אלא במקום מעצר ייעודי לקטינים.

 • הודעה על מעצר קטין תימסר גם להוריו וגם לשירות המבחן לנוער.

 • קטין מתחת לגיל 14, אשר נעצר, יובא בפני שופט לא יאוחר מ- 12 שעות מרגע מעצרו (או תוך 24 שעות לאחר מעצרו באם מלאו לו 14 שנים).

 • הורה הקטין או בגיר אחר יוזמן לדיון בהארכת מעצרו של הקטין, למעט בחריגים. במידה וההורה לא התייצב לדיון בהארכת המעצר, לא יוארך מעצרו של הקטין מעל 24 שעות. ההורה יוזמן לדיון הנדחה.

 • לאחר הגשת כתב אישום, קטין מתחת לגיל 14 לא ייעצר עד תום ההליכים המשפטיים, אך ניתן להורות על שחרורו בתנאים מגבילים.

 • מעצר עד תום ההליכים המשפטיים, (עד הכרעת דין) בעניינו של קטין, יוגבל לתקופה של עד 6 חודשים (ולא ל- 9 חודשים כפי שמתקיים בעניינם של בגירים). ניתן יהיה להורות על הארכת המעצר בתנאים מיוחדים הקבועים בחוק.

 • קטין אשר שוחרר למעצר בית (של מעל 16 שעות ביום), לאחר הגשת כתב אישום, יתקיים בעניינו - דיון מחודש בתנאי שחרורו, מדי 3 חודשים.

 • התנאים המגבילים יוטלו לתקופה של עד 9 חודשים, למעט באם הוארכו בתום התקופה בתנאים הקבועים בחוק הנוער.

שיקום

אינטרס השיקום מקבל מעמד עליון בבית המשפט לנוער.

באם יוחלט להגיש כנגד הקטין כתב אישום הרי שלמעט בחריגים, ההליך הפלילי כולו יתנהל בבית המשפט לנוער, תוך מעורבות של "שירות המבחן" בנסיון לגבש "דרכי טיפול" ושיקום עבור הקטין חלף ענישה.

קטין נורמטיבי, נעדר עבר פלילי, אשר יקבל ייעוץ נכון וישתף פעולה עם גורמי הטיפול, יוכל פעמים רבות להביא לסגירת התיק בעניינו, או לסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה .

עם זאת, במקרים בהם לא יהיה שיתוף פעולה עם גורמי הטיפול, באם - יפתחו לקטין תיקים נוספים, או בעבירות חמורות, עשוי ההליך להסתיים בענישה ממשית.

מובן, כי טרם ניסיון לפעול בהליך שיקומי, סנגור פלילי מנוסה יבחן האם קיימת תשתית ראייתית לביצוע עבירה, והאם ניתן להביא לסגירת התיק הפלילי או לזיכוי - לאור קשיים ראייתיים או משפטיים אחרים.

היה וקיימת תשתית ראייתית מוצקה, יש לנסות ולפעול באפיקים שיקומיים אשר כאמור יכולים להוביל לסגירת התיק הפלילי, או לסיומו ב"דרכי טיפול" - ללא הרשעה בפלילים.

 • האמור במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ עם עורך דין פלילי

דוגמאות לתיקי נוער מורכבים בייצוג עו"ד יפעת כץ I משרד עו"ד פלילי

זיכוי - שימוש ברכב ללא רשות/ נוער

עו"ד יפעת כץ ניהלה הוכחות בתיק נוער, בעבירות של שימוש ברכב ללא רשות ועבירות נהיגה. לאחר סיום ההוכחות ושמיעת סיכומים שכללו טענות ראייתיות ומשפטיות, בית המשפט מורה לתביעה לשקול עמדתה. לבסוף - הקטין זוכה. ראה החלטה:

זיכוי עבירת שבלר ונהיגה ללא רשיון - נוער.pdf

ביטול כתב אישום לאחר טענות מקדמיות - נוער

בתיק זה, טענה עו"ד יפעת כץ מספר טענות מקדמיות שונות, כגון הגנה מן הצדק, פגם ופסול בכתב האישום, פגם באישור השפיטה ממח"ש ועוד.

עיקר הטיעון המשפטי התבסס על העבודה כי הקטין שהואשם באיומים על שוטר, בשעה שהקטין טען כי הותקף ע"י השוטר ונחבל.

השוטרת שחקרה את הקטין צילמה את החבלות שלו בטלפון האישי שלה, אך התמונות "נעלמו" מן התיק. תלונת הקטין כי הותקף ע"י השוטר, הועברה למח"ש ללא תיעוד החבלות. התיק נגד השוטר נסגר ע"י מח"ש ללא חקירה.

לאחר העלאת טענות מקדמיות,

הורה בית המשפט לתביעה לשקול להסכים לביטול כתב האישום. לבסוף - כתב האישום אכן בוטל.

ביטול כתב אישום לאחר טענות מקדמיות נוער.pdf

הפרשה סוקרה בעיתון מעריב

הקטינה לא הורשעה - למרות העדר המלצה טיפולית

כשמדובר בקטינים שהסתבכו לראשונה בחייהם בעבירה פלילית והם נכונים לשתף פעולה עם גורמי הטיפול ועם שירות המבחן, ניתן בתיקים רבים להביא לסיום ההליך ללא הרשעה פלילית.

במקרה בו הקטין אינו משתף פעולה, הרי שעל פי רוב הוא יורשע ויענש. במקרה הבא, מקבל בית המשפט את טענותיה של עורכת דין יפעת כץ, ונמנע מהרשעת הקטינה, על אף חוסר שיתוף פעולה מצידה עם גורמי הטיפול, והעדר המלצה חיובית מטעם שירות המבחן.

יפעת כץ, עו"ד (LL.Mׂׂ) - משרד עו"ד פלילי I שאול המלך 39 (בית הדר דפנה), תל אביב

טל' : 077-2128877 I פקס: 077-4703257 I נייד: 054-3030588 yifatkz1@gmail.com I