יפעת כץ - משרד עו"ד פלילי

054-3030588

חדשות המשרד

החל כתיק מרמה של כ- 110,000 ש"ח, והסתיים במאסר על תנאי - לאור טענות משפטיות וראייתיות שהעלתה עורכת דין יפעת כץ, נמחקו עבירות המרמה, והתיק הסתיים בענישה מקלה במיוחד.

ראה החלטה ראה כתבה

"פציעה כשהעבריין מזויין"- החל כתיק "דקירה בסכין", הסתיים בהפסקת הליכים, ללא עונש, ללא צו אישפוז וללא צו מרפאתי

ראה החלטה

"אי הרשעה " - בתיק שהחל כתיק חמור של תקיפת שוטר, העלבת שוטר הפרעה לשוטר ועוד.

ראה כתבה

שחרור ממעצר בתיק סחר בסמים - מעל 200 עסקאות סחר: משרדינו הביא באחרונה לשחרור בתיק סחר בסמים, הכולל למעלה מ- 200 עיסקאות סחר, לרבות עסקאות בקוקאין וב- LSD. (העצור שוחרר להליך גמילה, על אף שלא החל בגמילה טרם מעצרו).

להחלטת השחרור , לפרסומים בתקשורת

סגירת תיק ב"הסדר מותנה". באחרונה התקבלה במשרדינו תשובת הפרקליטות, לפיה הסכימה המדינה לבקשתנו - לסגור תיק פלילי בעבירות של קבלת דבר במרמה, ב"סגירה בהסדר".

על ההליך "הסדר מותנה", ועל המקרה המתואר ראה הסדר מותנה

זיכוי בתיק הכולל 4 אישומים בעבירות של התפרצויות לדירות וגנבות על רקע חיפוש לא חוקי. הנאשמים זוכו מארבעה אישומים, הכוללים - 3 עבירות של התפרצויות לדירות ועבירות נוספות. עו"ד יפעת כץ טענה כי החיפוש ברכבם של הנאשמים, במהלכו נתפס הרכוש שנגנב לכאורה באותן התפרצויות, בוצע באופן בלתי חוקי. בית המשפט השלום קבע כי החיפוש אכן - אינו חוקי, אולם הרשיע. במסגרת ערעור - מקבל בית המשפט המחוזי את טענותיה של עו"ד כץ, וממליץ לפרקליטות להסכים לזיכוי. הנאשמים זוכו מכל המיוחס להם.

להחלטת הזיכוי, לפרסומים בתקשורת

ביטול כתב אישום בעבירות תקיפת בת זוג בילוש והתחקות: עו"ד יפעת כץ העלתה בפני התביעה ובפני בית המשפט טענות ראייתיות אשר לימדו כי מדובר בתלונה מגמתית שאין בה אמת. כמו כן העלתה טענות הגנה משפטיות מפני עבירת הפגיעה בפרטיות. (טענה לפיה הבילוש אחר המתלוננת בוצע במטרה להוכיח "אינטרס אישי כשר"). לאחר שמיעת טענותיה, ממליץ בית המשפט לתביעה לחזור בה מכתב האישום. לבסוף - כתב האישום אכן בוטל. להחלטת ביטול כתב האישום

יפעת כץ, עו"ד (LL.Mׂׂ) - משרד עו"ד פלילי I שאול המלך 39 (בית הדר דפנה), תל אביב

טל' : 077-2128877 I פקס: 077-4703257 I נייד: 054-3030588 yifatkz1@gmail.com I